Om

Vilt
forlag

Vilt Forlag er et fremtidsrettet og nyskapende forlag som utgir litteratur av høy kvalitet, i form av bøker og digitale tjenester. Forlaget ønsker og ta en ledende posisjon, bringe frem nye forfattere og bygge forfatterskap – norske og utenlandske. Med våre dype røtter i Finnmark vil vi samtidig ha fokus på å utgi våre publikasjoner på samisk.

Forlagets overordnete mål uttrykkes i visjonen, vi skal sette varige spor i forfatterskapene. Det innebærer at våre utgivelser skal skape lese- og lærelyst ved å utgi de beste forfatterne og de beste læremidlene som er meningsbærende og relevante. Det betyr også at vi aktivt utforsker nye publiseringskanaler. For å sette varige spor, som tåler kritiske blikk og tidens tann, må vi velge satsingsområder som bygger på sterke samfunns- og kulturpolitiske tradisjoner.

Vi vil sikre grunnverdier som ytringsfrihet, norsk- og samisk språk, kultur og identitet i nær kontakt med forfattere, redaksjoner og andre samarbeidspartnere.

Vilt Forlag følger etter prinsipper som understøtter en bærekraftig utvikling for både etikk og miljø.