Oli på rypejakt (samisk) - Heidi Johansen

Oli rievssatbivddus

Čáppa davvinorgalaš muitalus diehtoáŋgiris finnmárkkunieidda Oli birra, gii lea rievssatbivddus iežas etniin.

Guhkkin davvin, doppe gos duottar ja jávrrit gávnnadit, leaba soai ijastallan tealttás.

Vuolgge Oli fárrui vai oainnát movt lea bajásšaddat Árktisas, gos lea buiga meahcci ja luonddugáhppálagat dasttán uvssa olggobealde.

Velkommen til

 

Vilt
forlag

Vilt Forlag er et fremtidsrettet og nyskapende forlag som utgir litteratur av høy kvalitet, i form av bøker og digitale tjenester. Forlaget ønsker og ta en ledende posisjon, bringe frem nye forfattere og bygge forfatterskap – norske og utenlandske. Med våre dype røtter i Finnmark vil vi samtidig ha fokus på å utgi våre publikasjoner på samisk.